İLKELERİMİZ

Güvenilirlik: Çalışanlarına, çözüm ortaklarına ve müşterilerine, tüm karar ve uygulamaları ile güven vermek.

Sorumluluk: İç ve dış tüm paydaşlarına, topluma, yasalara, doğaya ve çevreye karşı ekonomik, kültürel ve sosyal sorumlulukların bilincinde olmak.Koşullar ne yönde değişirse değişsin, bu sorumlulukları ihmal etmemek.

Saygı: Temel haklara, yasalara, doğaya, mimari ve kültürel değerlere saygı duymak.

Adalet: Şirket içi ilişkilerden, uluslararası ticarete kadar temas içinde bulunduğu tüm kişi ve kurumlara karşı evrensel adalet kuralları dahilinde adil davranmak.

Şeffaflık: Yönetici ve çalışanlar arasında şeffaf bir ilişki sürdürmek; kurum içi ve dışı iletişimde açık ve anlaşılır bir dil kullanmak.

Çevre: Kaynakların ve enerjinin en verimli kullanılmasına yönelik, ilgili tüm üretimlerimizde üst düzey duyarlılığa, bilgiye ve uygulama yeterliliğine sahip olmak.

İş güvenliği: "Uluslararası İş Güvenliği Kuralları"nı takip edip uygulayarak, tüm çalışma ortamlarında yaygınlaştırmak.