SOSYAL SORUMLULUK

AVB Mimarlık; tüm faaliyetlerinde yasalara ve evrensel etik kurallara uymayı, doğayı öncelikli görerek tüm kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmayı, çevre ve insan sağlığına zarar vermemeyi, çalışanları, hissedarları, çözüm ortakları ve tüm paydaşlarıyla, başta ülke ekonomisi ve toplumu olmak üzere tüm insanlık için değer yaratmayı, yarattığı değerleri her zaman artırmayı ve bunları sürdürülebilir kılmayı en büyük sorumluluğu olarak görüyor.

AVB, enerji ithal eden, deprem kuşağında yer alan ülkemizin yapı sektörüne, ana faaliyet alanı doğrultusunda bilinçli ve doğru dış cephe sistemleri yapımı hizmetini,

bilimi, çağdaş teknolojiyi etkin ve verimli şekilde takip edip kullanarak, yaşam alanlarımızın standartlarının yükselmesine mimari katkı vererek, sektörünün gelişimine katkıda bulunacak mesleki eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile biriktirdiği bilgiyi ve tecrübeyi koşulsuz paylaşarak sürdürüyor.

Diğer yandan AVB, toplumsal yaşama katkı vermeyi kendisine iş edinmiş farklı disiplinlerden sivil toplum kurumları, vakıf ve derneklerle maddi ve manevi ilişkilerini soğutmadan devam ettirmeyi de tüzel kişiliğinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedir.