Ankara Üniversitesi Süper İletkenlik Bilimsel Araştırmalar Merkezi Binası

Yer:

Gölbaşı/Ankara

Yalıpan Taşonit (m2):

3.145 m2

İş Bitim Tarihi:

-

İş Veren İsmi:

Mehmet Koç