Ankara Üniversitesi-Ziraat Fakültesi Sosyal Tesis Binası

Yeri:

Dışkapı/Ankara

İşin Metrajı:

850 m2

Tarihi:

Aralık 10

İşveren:

Doru Enerji