Apartman-Etlik

Yeri:

Etlik/Ankara

İşin Metrajı:

1.100 m2

Tarihi:

Şubat 14

İşveren:

Edi Proje