Apartman-Bağlıca

Yeri:

Bağlıca/Ankara

İşin Metrajı:

840 m2

Tarihi:

Ocak 15

İşveren:

Ergen İnş.-Aslantürk İnş. Adi Ortaklığı